МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9033912

Началната дата: 23.09.2014 12:14

Вид на поръчката: Публична покана


Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с кодове: 180102 и 180103* за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

Договори и споразумения по ОП
 • Договор и анекс - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 23 Септември 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 27 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033810

  Началната дата: 19.09.2014 14:12

  Вид на поръчката: Публична покана


  Изработка, доставка и монтаж на метелни гардероби, офис обзавеждане, модулна мебел, щори и болнично обзавеждане за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 20 Ноември 2014
 • Документация
 • Мебели 2014 - Публикувано на: None
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 29 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033040

  Началната дата: 26.08.2014 10:50

  Вид на поръчката: Публична покана


  "Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД"

  Плащания
 • плащания 23.12.2014 - Публикувано на: 08 Януари 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9026390

  Началната дата: 28.02.2014 10:42

  Вид на поръчката: Публична покана


  Доставка на стопански консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • Плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9024682

  Началната дата: 14.01.2014 10:30

  Вид на поръчката: Публична покана


  Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0022

  Началната дата: 12.12.2014 10:23

  Вид на поръчката: Открита процедура


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  „ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД, ГР. ГАБРОВО,  ВКЛЮЧВАЩА 22/ДВАДЕСЕТ И ДВЕ/ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 16.01.2015 до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 19.01.2015г. от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Документация
 • Дизинфектанти 2015 - Публикувано на: 19 Декември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Въпроси и отговори - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 248 - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Решение 302 - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Договор - Публикувано на: 25 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация приключили договори - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:31
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции участие - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0021

  Началната дата: 08.12.2014 15:28

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  Софарма Трейдинг АД

                                                                                                                               Медикъл Имидж ООД

  Медицинска техника Инженеринг ООД

  Истлинк България ЕООД

  Емония Фарматех България

  Тримед медикъл ООД

  Инфомед ООД

  Алегра Медика

  Прохелт

  Б.Браун Медикал ЕООД

  Агарата ЦМ ООД

  Вега Медикал

  Трейдконсулт ЕООД

  Санимед ООД

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 315/08.12.2014 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 07.01.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

  Документация
 • Договаряне - Публикувано на: 08 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение 318 - Публикувано на: 08 Януари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0020

  Началната дата: 10.10.2014 15:59

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Eлектронно досие 9 10октомври 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти/ за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”АД, включваща 15/петнадесет/ самостоятелно обособени позиции“ Краен срок за подаване на оферти за участие: 07.11.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 10.11.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

   
   
   
  Документация
 • Лекарства 2015 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 24 Октомври 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана - Публикувано на: 12 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 13 Декември 2014
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Решение 151 - Публикувано на: 16 Февруари 2015
 • Решение 155 - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Решение 199 - Публикувано на: 05 Март 2015
 • РРешение 204 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Решение прекратяване-неоферирани позиции - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Решение 239 - Публикувано на: 25 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 12 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 02 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за датите и основанието за освобождаване - Публикувано на: 08 Април 2015
 • Плащания
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащане 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0019

  Началната дата: 30.09.2014 15:34

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


       „Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част – чилър за охлаждане на ренгенова тръба, съвместим с ангиографски апарат INNOVA2100IQ”

   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 30 Септември 2014
 • Протоколи
 • Протоколи 1 - Публикувано на: 08 Октомври 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор и приложение - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 21 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • гаранции изпълнение - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Плащания
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0018

  Началната дата: 26.09.2014 14:37

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Eлектронно досие 7 26септември 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”АД, включваща 7/седем/ самостоятелно обособени позиции“ Краен срок за подаване на оферти за участие: 24.10.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 27.10.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Храни 2014 - Публикувано на: None
 • Решения за промяна
 • Решение за одобряване на обявление за изменеине - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:50
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана 1 - Публикувано на: 10 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Октомври 2014
 • Протокол №2 - Публикувано на: 02 Декември 2014
 • Протокол №3 - Публикувано на: 02 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител 1 - Публикувано на: 02 Декември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори 2014-2015 - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върнати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащания
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0017

  Началната дата: 19.09.2014 14:40

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Електронно досие № 4/19.09.2014 19 септември 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД - ГАБРОВО” Краен срок за подаване на оферти за участие: 17.10.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 20.10.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Ваучери 2015 - Публикувано на: None
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана 1 - Публикувано на: 21 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Протокол №2 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Протокол №3 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Протокол №4 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 909 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 15 Декември 2016
 • Плащания
 • плащане 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащане 02.2015 - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 12 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 08 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 12 Май 2015
 • плащания 05.05.2015 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0016

  Началната дата: 04.09.2014 14:46

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Електронно досие № 3/04.09.2014 04 септември 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ” Краен срок за подаване на оферти за участие: 02.10.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 03.10.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 04 Септември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана 1 - Публикувано на: 29 Октомври 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 793 - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • договор - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0015

  Началната дата: 11.08.2014 14:50

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Електронно досие № 1/11.08.2014 11 август 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД Краен срок за подаване на оферти за участие: 08.09.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 15.09.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

   
   
   
  Документация
 • Дикументация 1 - Публикувано на: None
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне 1 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: None
 • Протокол №2 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Протокол №3 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Протокол №4 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Протокол №5 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 888 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 23 Януари 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Плащания
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0014

  Началната дата: 20.06.2014 14:57

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  20 юни 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за "ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Д-Р ТОТАВ ВЕНКОВА" АД - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТЪРГ Документи за участие ще могат да бъдат закупени от деловодството на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1. Краен срок за закупуване на документация за участие: 21.07.2014г. 16:00 ч. Краен срок за подаване на оферти за участие: 31.07.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 01.08.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Гаранция за Участие
 • Информация освобождаване гаранция за изпълнение - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащане 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0012

  Началната дата: 28.05.2014 15:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  28 май 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ /ОБЩ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ/ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р ТОТА ВЕНКОВА» АД, ГР. ГАБРОВО” Документи за участие ще могат да бъдат закупени от деловодството на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1. Краен срок за закупуване на документация за участие: 11.06.2014г. 16:00 ч. Краен срок за подаване на оферти за участие: 23.06.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 01.07.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1. [Уважаеми дами и господа Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявяния, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”, открита с Решение № 304/28.05.2014г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2014-0012/28.05.2014г., Ви уведомяваме, че Комисия назначена със заповед 504/01.07.2014 г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово е разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложение на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи. Във връзка с гореизложеното, МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 29.08.2014 г., от 10:00 часа, в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” №1, гр. Габрово – 5300 Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците които оферти отговарят на изискванията на Възложителя. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. [link=http://mbalgabrovo.com/profiles/public/op/reshenie730onko.rar]Решение 730[/link] [link=http://mbalgabrovo.com/profiles/public/op/dogovorionko2014.rar]Договори онко лекарства 2014[/link] [link=http://mbalgabrovo.com/profiles/public/op/osvobojdavanegaranciiuchastieonko.rar]Освобождаване на гаранции за участие онко лекарства 2014[/link]

   
   
   
  Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: None
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 730 - Публикувано на: 08 Октомври 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: None
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Върнати гаранции изпълнение - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранция 1 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0011

  Началната дата: 22.05.2014 11:57

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

   

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0010

  Началната дата: 21.05.2014 11:59

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


       "Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово

   

   
   
   
  Решения за промяна
 • Решение 748 - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Гаранция за Участие
 • Гаранция 1 - Публикувано на: 13 Ноември 2014
 • Плащания
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0009

  Началната дата: 12.05.2014 14:46

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Извършване на текущи строштелно ремонтни работи в МБАЛ "д-р Тота Венкова" АД Габрово

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащане 06.10.2014 - Публикувано на: 07 Октомври 2014
 • плащане 05.11.2014 - Публикувано на: 05 Ноември 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 10.12.2014 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • плащане 09.01.2015 - Публикувано на: 09 Януари 2015
 • плащане 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащане 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0008

  Началната дата: 07.04.2014 15:32

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част - комплект ренгенова тръба, съвместима с ангиографски апарат INNOVA2100IQ

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 21 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • гаранции изпълнение - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0007

  Началната дата: 03.04.2014 15:25

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0006

  Началната дата: 24.03.2014 15:39

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Периодични доставки на Котелно гориво и Газьол за отопление за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово за срок от една година.

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Плащания
 • плащане 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащане 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0005

  Началната дата: 20.03.2014 11:12

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


       „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, за лечение на състояния на терминална бъбречна недостатъчност, и злокачествени заболявания за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

   

  Гаранции изпълнение
 • Документ 1 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0004

  Началната дата: 20.03.2014 15:06

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0003

  Началната дата: 27.02.2014 15:26

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив/заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”

   
   
   
   
   
   
  Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 28 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции изпълнение - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Плащания
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Решения за прекратяване
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0002

  Началната дата: 26.02.2014 15:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции изпълнение - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащане 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • извършени плащания през м. 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0001

  Началната дата: 20.02.2014 14:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД”

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0028

  Началната дата: 06.12.2014 13:57

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции изпълнение - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащане 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015