МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0005

Началната дата: 20.03.2014 11:12

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


     „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, за лечение на състояния на терминална бъбречна недостатъчност, и злокачествени заболявания за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

 

Гаранции изпълнение
  • Документ 1 - Публикувано на: 10 Октомври 2014