МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0010

Началната дата: 21.05.2014 11:59

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


     "Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово

 

 
 
 
Решения за промяна
 • Решение 748 - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Гаранция за Участие
 • Гаранция 1 - Публикувано на: 13 Ноември 2014
 • Плащания
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016