МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0021

Началната дата: 08.12.2014 15:28

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

Софарма Трейдинг АД

                                                                                                                             Медикъл Имидж ООД

Медицинска техника Инженеринг ООД

Истлинк България ЕООД

Емония Фарматех България

Тримед медикъл ООД

Инфомед ООД

Алегра Медика

Прохелт

Б.Браун Медикал ЕООД

Агарата ЦМ ООД

Вега Медикал

Трейдконсулт ЕООД

Санимед ООД

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

                На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 315/08.12.2014 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 07.01.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                      

Документация
  • Договаряне - Публикувано на: 08 Декември 2014
  • Решения за прекратяване
  • Решение 318 - Публикувано на: 08 Януари 2015