МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9033912

Началната дата: 23.09.2014 12:14

Вид на поръчката: Публична покана


Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с кодове: 180102 и 180103* за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

Договори и споразумения по ОП
 • Договор и анекс - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 23 Септември 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 27 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015