МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0015

Началната дата: 11.08.2014 14:50

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Електронно досие № 1/11.08.2014 11 август 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД Краен срок за подаване на оферти за участие: 08.09.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 15.09.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

 
 
 
Документация
 • Дикументация 1 - Публикувано на: None
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне 1 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: None
 • Протокол №2 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Протокол №3 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Протокол №4 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Протокол №5 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 888 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 23 Януари 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Плащания
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016