МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0017

Началната дата: 19.09.2014 14:40

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Електронно досие № 4/19.09.2014 19 септември 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД - ГАБРОВО” Краен срок за подаване на оферти за участие: 17.10.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 20.10.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

Документация
 • Ваучери 2015 - Публикувано на: None
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана 1 - Публикувано на: 21 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Протокол №2 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Протокол №3 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Протокол №4 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 909 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 15 Декември 2016
 • Плащания
 • плащане 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащане 02.2015 - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 12 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 08 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 12 Май 2015
 • плащания 05.05.2015 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 07 Декември 2015