МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9033810

Началната дата: 19.09.2014 14:12

Вид на поръчката: Публична покана


Изработка, доставка и монтаж на метелни гардероби, офис обзавеждане, модулна мебел, щори и болнично обзавеждане за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

 
 
 
Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 20 Ноември 2014
 • Документация
 • Мебели 2014 - Публикувано на: None
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 29 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015