МБАЛ "Д-р Тота Венкова"

Профил на купувача - МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД
 

гр. Габрово
ул. "Д-р Илиев - Детския" № 1
т. 066/800 243
ф. 066/804 424
e-mail: mbalgab©gmail.com
Отдел Обществени поръчки тел: 066/ 800 638 факс: 066/804 424 е-mail: targovembalgabrovo@gmail.com
Болничен Медицински Център ЕООД

 

гр. Габрово
ул. "Брянска" № 1
т. 066/807 212
e-mail: bmcgab©abv.bg
сайт: www.bmc-gabrovo.com
Общи условия