МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0009

Началната дата: 12.05.2014 14:46

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Извършване на текущи строштелно ремонтни работи в МБАЛ "д-р Тота Венкова" АД Габрово

 

Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащане 06.10.2014 - Публикувано на: 07 Октомври 2014
 • плащане 05.11.2014 - Публикувано на: 05 Ноември 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 10.12.2014 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • плащане 09.01.2015 - Публикувано на: 09 Януари 2015
 • плащане 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащане 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015