МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 25.08.2020 11:21

Вид на поръчката: Пряко договаряне


Документация
 • Покана - Публикувано на: 25 Август 2020 - 11:22
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 14 Октомври 2020 - 11:23
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 14 Октомври 2020 - 11:24
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 25.08.2020 16:39

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Документация
 • Покана - Публикувано на: 25 Август 2020 - 16:40
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 09 Октомври 2020 - 16:41
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 09 Октомври 2020 - 16:41