МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

Началната дата: 23.04.2021 13:48

Вид на поръчката: Пряко договаряне


Покана по рамково споразумение № РД-11-163/ 29.03.2021 до:

"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД
"МЕДЕКС" ООД
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД
"ФАРКОЛ" АД
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
ДАНСОН БГ ООД
Инбиотех ООД

Медофарма ЕООД

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г

Договори и споразумения по ОП
 • Договори и анекси - Публикувано на: 28 Юли 2021 - 14:29
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 11 Февруари 2022 - 15:04
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Март 2022 - 11:39
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:59
 • Проект на договор - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:59
 • Спецификация - Публикувано на: 23 Април 2021 - 14:00
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 28 Юли 2021 - 14:29
 • Обявление възложена поръчка 1 - Публикувано на: 16 Август 2021 - 10:54
 • Решение за одобрение на решение за изменение - Публикувано на: 22 Март 2022 - 13:34
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 04 Юни 2021 - 09:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 04 Юни 2021 - 09:55
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 0080-2020-0012

  Началната дата: 23.04.2021 13:40

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  Покана по рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г. до:

  "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД
  "МЕДЕКС" ООД
  "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
  "СОЛОМЕД" ООД
  "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
  "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД
  "ФАРКОЛ" АД
  "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
  ДАНСОН БГ ООД
  Медофарма ЕООД

  ФармаВижън Европа ООД

  „Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 2 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", част от обществена поръчка с предмет: "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение"за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:45
 • Проект на договор - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:45
 • Спецификация - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:45
 • Решения за промяна
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 17 Август 2021 - 16:00
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 15:44
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 15:44
 • Класиране - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 15:45
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори и анекси - Публикувано на: 28 Юли 2021 - 14:17
 • Информ.изпълнен договор - Публикувано на: 24 Март 2022 - 10:38
 • Решение за промяна
 • Решение за изменение - Публикувано на: 17 Август 2021 - 16:18
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение за изменение - Публикувано на: 22 Юли 2021 - 14:15
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Юли 2021 - 14:17
 • Решение за изменение на обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 22 Март 2022 - 13:40
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

  Началната дата: 23.04.2021 13:32

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  Покана по рамково споразумение № РД-11-164/ 29.03.2021 до:

  "МЕДЕКС" ООД
  "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
  "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
  "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД
  "ФАРКОЛ" АД
  "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
  ДАНСОН БГ ООД

  Медофарма ЕООД

   

  „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г”.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Юли 2021 - 14:29
 • Анекс - Публикувано на: 28 Юли 2021 - 14:59
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 11 Февруари 2022 - 15:13
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Март 2022 - 11:40
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:32
 • Проект на договор - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:32
 • Спецификация - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:32
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 27 Юли 2021 - 14:29
 • Решение за изменение на обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Март 2022 - 15:38
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 15:15
 • Решения за избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 15:15
 • Решение - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 15:15
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010

  Началната дата: 24.03.2021 14:10

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  „Доставка на Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г”.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори и анекси - Публикувано на: 30 Юни 2021 - 09:38
 • Анекси - Публикувано на: 28 Юли 2021 - 15:03
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 30 Март 2022 - 14:49
 • Документация
 • Проект на договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 14:10
 • Покана - Публикувано на: 24 Март 2021 - 14:10
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Март 2021 - 14:10
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 30 Юни 2021 - 09:38
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 19 Май 2021 - 14:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 19 Май 2021 - 14:46
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 24.03.2021 14:08

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  „Доставка на Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г”.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори и анекси - Публикувано на: 15 Юни 2021 - 14:55
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 11 Февруари 2022 - 14:55
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Март 2022 - 10:02
 • Информация изпълнен договор 1 - Публикувано на: 24 Март 2022 - 10:17
 • Документация
 • Проект на договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 14:09
 • Покана - Публикувано на: 24 Март 2021 - 14:09
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Март 2021 - 14:09
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 15 Юни 2021 - 14:55
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 29 Април 2021 - 15:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 29 Април 2021 - 15:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010

  Началната дата: 24.03.2021 13:43

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  „Доставка на Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни” за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 24 Март 2021 - 13:48
 • Спецификация - Публикувано на: 24 Март 2021 - 13:48
 • Проект на договор - Публикувано на: 24 Март 2021 - 13:49
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 19 Май 2021 - 14:33
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 19 Май 2021 - 14:33
 • Класиране - Публикувано на: 19 Май 2021 - 14:33
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори и анекси - Публикувано на: 23 Юни 2021 - 11:28
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 11 Февруари 2022 - 14:58
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 30 Март 2022 - 13:42
 • Инф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 31 Март 2022 - 14:46
 • Решение за промяна
 • Решение за изменение - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 14:42
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 23 Юни 2021 - 11:29
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 10.02.2021 14:52

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства"  за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г

  Договори и споразумения по ОП
 • Анекси - Публикувано на: 19 Май 2021 - 15:08
 • Договори - Публикувано на: 19 Май 2021 - 15:08
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 11 Февруари 2022 - 14:47
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 09 Март 2022 - 14:44
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:53
 • Проект на договор - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:53
 • Спецификация - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:58
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 24 Март 2021 - 15:30
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 24 Март 2021 - 15:30
 • Решение за изменение - Публикувано на: 13 Април 2021 - 15:35
 • Обявление
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 19 Май 2021 - 15:08
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 10.02.2021 14:35

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-24/18.01.2021 г

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 25 Май 2021 - 12:11
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 07 Март 2022 - 10:40
 • Техническо и ценово предложение към дог. № СБ04-01-02-061-21 с фирма Фармнет ЕАД - Публикувано на: 11 Март 2022 - 16:32
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:36
 • Проект на договор - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:36
 • Спецификация - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:43
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 24 Март 2021 - 16:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 24 Март 2021 - 16:00
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 25 Май 2021 - 12:11
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 10.02.2021 14:20

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С“  за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Май 2021 - 11:59
 • Анекси - Публикувано на: 14 Май 2021 - 12:10
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 11 Февруари 2022 - 14:35
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 17 Март 2022 - 12:07
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:21
 • Проект на договор - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:21
 • спецификация - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:28
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Май 2021 - 11:59
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 24 Март 2021 - 15:40
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 24 Март 2021 - 15:40
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 10.02.2021 13:59

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С“  за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори и анекси - Публикувано на: 15 Юни 2021 - 14:21
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 17 Март 2022 - 12:08
 • Документация
 • Pokana - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:01
 • Proekt na dogovor - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:01
 • Спецификация - Публикувано на: 10 Февруари 2021 - 14:06
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Юни 2021 - 14:21
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 31 Март 2021 - 12:13
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 31 Март 2021 - 12:14
 • Класиране - Публикувано на: 31 Март 2021 - 12:14
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 25.08.2020 11:21

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 07 Януари 2021 - 15:29
 • Анекси - Публикувано на: 08 Март 2021 - 13:21
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 11 Февруари 2022 - 14:28
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 30 Март 2022 - 14:51
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 25 Август 2020 - 11:22
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 07 Януари 2021 - 15:29
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 14 Октомври 2020 - 11:23
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 14 Октомври 2020 - 11:24
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 25.08.2020 16:39

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 07 Януари 2021 - 15:31
 • Анекс - Публикувано на: 08 Март 2021 - 13:26
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 30 Март 2022 - 14:53
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 25 Август 2020 - 16:40
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 07 Януари 2021 - 15:31
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 09 Октомври 2020 - 16:41
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 09 Октомври 2020 - 16:41