МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0006

Началната дата: 24.03.2014 15:39

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Периодични доставки на Котелно гориво и Газьол за отопление за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово за срок от една година.

 
 
 
Договори и споразумения по ОП
  • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Приключване и прекратяване
  • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 10 Януари 2017
  • Плащания
  • плащане 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
  • плащане 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
  • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
  • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
  • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
  • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015