МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0003

Началната дата: 27.02.2014 15:26

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив/заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”

 
 
 
 
 
 
Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 28 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции изпълнение - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Плащания
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Решения за прекратяване
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014