МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9026390

Началната дата: 28.02.2014 10:42

Вид на поръчката: Публична покана


Доставка на стопански консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

 
 
 
Договори и споразумения по ОП
  • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Плащания
  • Плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
  • Плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
  • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
  • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
  • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
  • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
  • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015