МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9024682

Началната дата: 14.01.2014 10:30

Вид на поръчката: Публична покана


Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

Договори и споразумения по ОП
  • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014