МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0007

Началната дата: 03.04.2014 15:25

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


"Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

Договори и споразумения по ОП
  • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Приключване и прекратяване
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 03 Януари 2017