МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0019

Началната дата: 30.09.2014 15:34

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


     „Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част – чилър за охлаждане на ренгенова тръба, съвместим с ангиографски апарат INNOVA2100IQ”

 

Документация
 • Покана - Публикувано на: 30 Септември 2014
 • Протоколи
 • Протоколи 1 - Публикувано на: 08 Октомври 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор и приложение - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 21 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • гаранции изпълнение - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Плащания
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015