МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0016

Началната дата: 04.09.2014 14:46

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Електронно досие № 3/04.09.2014 04 септември 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ” Краен срок за подаване на оферти за участие: 02.10.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 03.10.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 04 Септември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана 1 - Публикувано на: 29 Октомври 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 793 - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • договор - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 03 Януари 2017