МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0004

Началната дата: 20.03.2014 15:06

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”

Договори и споразумения по ОП
  • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Плащания
  • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
  • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
  • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
  • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
  • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015