МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0002

Началната дата: 26.02.2014 15:16

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”

 
 
 
Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции изпълнение - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащане 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • извършени плащания през м. 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016