МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0014

Началната дата: 20.06.2014 14:57

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


20 юни 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за "ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Д-Р ТОТАВ ВЕНКОВА" АД - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТЪРГ Документи за участие ще могат да бъдат закупени от деловодството на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1. Краен срок за закупуване на документация за участие: 21.07.2014г. 16:00 ч. Краен срок за подаване на оферти за участие: 31.07.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 01.08.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

 
 
 
Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Гаранция за Участие
 • Информация освобождаване гаранция за изпълнение - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащане 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015