МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0008

Началната дата: 12.03.2015 09:16

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


tt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Коригирана Документация - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 461 - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - неоферирани - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Решение прекратяване - отстранени - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 02 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация гаранции участие - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Плащания
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016