МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0004

Началната дата: 02.02.2015 11:18

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


 

"Доставка на реактиви, биопродукти и косумативи за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

Документация
 • Документация - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Решение 489 - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Договори 1 - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 23 Февруари 2017 - 14:26
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции участие - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016