МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0001

Началната дата: 14.01.2015 14:22

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово“

 Краен срок за подаване на оферти за участие: 12.02.2015 г.до 16:00 ч.

Отваряне на офертите: 16.02.2015 г от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

 
 
 
Документация
 • Строителство 2015 - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение № 203 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор "Илстрой" ЕООД - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация освобождаване гаранция за участие - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015