МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0001

Началната дата: 09.01.2019 09:30

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП: http://www.aop.bg/jc_view.php?id=365084

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:40
  • Становища на предварителен контрол 1 етап
  • Ставовище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:40
  • Обявление за възложена поръка
  • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:40
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:40