МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0009

Началната дата: 24.03.2015 15:49

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


э

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договори и споразумения по ОП
 • Договор "Бета Бус" ООД - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Документация
 • Покана Договаряне - Публикувано на: 24 Март 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 280 - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащания
 • плащане 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015