МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9039238

Началната дата: 25.02.2015 14:47

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на стопански консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

 
 
 
Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Плащания
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2018 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016