МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0005

Началната дата: 05.02.2015 16:11

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„ТРАНСПОРТ НА БОЛНИ/ ЖИТЕЛИ И ПРЕБИВАВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО/ ОТ ДОМА ИМ ДО ЦЕНТЪРА ЗА ХЕМОДИАЛИЗА КЪМ  МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД  И ОБРАТНО”

Документация
  • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2015
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 09 Март 2015