МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0007

Началната дата: 02.02.2015 11:16

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово”

 
 
 
Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Документация - коригирана - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 284 - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация освобождаване гаранция за участие - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016