МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9024070

Началната дата: 18.12.2013 10:33

Вид на поръчката: Публична покана


Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на немедицинска апаратура.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014