МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0013

Началната дата: 20.06.2016 15:38

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част - комплект ренгенова тръба, съвместима с компютърен томограф модел Ultra Z

Договори и споразумения по ОП
  • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Приключване и прекратяване
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 23 Декември 2016
  • Гаранции изпълнение
  • гаранции изпълнение - Публикувано на: 03 Февруари 2015