МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 06.06.2018 16:26

Вид на поръчката: Открита процедура