МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0004

Началната дата: 01.03.2018 15:16

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Документация
 • Покана - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:00
 • Протоколи
 • Протокол и доклад - Публикувано на: 16 Март 2018 - 14:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Март 2018 - 14:12
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Април 2018 - 09:43
 • Анекс - Публикувано на: 07 Септември 2018 - 10:25
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 11:50
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:00
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:00
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:01
 • Договор - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:01
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 13 Април 2018 - 09:43