МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0003

Началната дата: 22.02.2018 13:14

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Документация
 • Покана - Публикувано на: 22 Февруари 2018 - 15:00
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 08 Март 2018 - 09:50
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Март 2018 - 09:13
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Април 2018 - 09:35
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 14:56
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 22 Февруари 2018 - 15:00
 • Образци
 • образци - Публикувано на: 22 Февруари 2018 - 15:00
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 22 Февруари 2018 - 15:00
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение 571 - Публикувано на: 20 Юли 2018 - 16:00
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 13 Април 2018 - 09:35