МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0006

Началната дата: 02.03.2017 12:08

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


„ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВА РЕЗЕРВНА ЧАСТ - КОМПЛЕКТ РЕНГЕНОВА ТРЪБА, СЪВМЕСТИМА С ГРАФИЧЕН РЕНГЕНОВ АПАРАТ DE DEFINIUM 6000 ” 

Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • Заглавна страница - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 21 Март 2017 - 13:38
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:17
 • Доклад - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение №300/04.04.2017 - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:17
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Април 2017 - 09:28
 • Техническа спецификация към договора - Публикувано на: 28 Април 2017 - 15:27
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 11:14
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Април 2017 - 09:28