МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0005

Началната дата: 17.02.2017 14:07

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти и консумативи за перитониална диализа на пациенти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

 

срок на подаване на документи: 27.02.2017 г

дата на отварянето на документите: 28.02.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Февруари 2017 - 14:04
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 01 Март 2017 - 15:13
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Март 2017 - 15:13
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение №186/01.03.2017 - Публикувано на: 01 Март 2017 - 15:13
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 24 Март 2017 - 09:32
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 06 Февруари 2018 - 09:45
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Февруари 2017 - 14:11
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 17 Февруари 2017 - 14:28
 • Становища на предварителен контрол 1 етап
 • Становище от АОП по чл.233 от ЗОП - Публикувано на: 16 Март 2017 - 15:31
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 24 Март 2017 - 09:32