МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0023

Началната дата: 01.12.2016 15:24

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на горива чрез стокова борса за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по две обособени позиции: ОП1 - доставка на горива за МПС/бензин А95- 550 л , дизелово гориво- 7500 л и газ пропан-бутан - 3200 л/ и ОП 2 Газьол за отопление - 9000 л. Посочените количества са ориентировъчни за период от 1 година.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:33
  • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 10:48
  • Инф. изпълнени договори-корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:06
  • Обявление за възложена поръка
  • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:32