МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0007

Началната дата: 05.04.2016 10:55

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


 

ДО

„Джи и Хелткеър България” ЕООД ООД

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

                На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 372/05.04.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ”

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 12:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                      

Приключване и прекратяване
  • Инф.изпълнен договор - Публикувано на: 06 Април 2017 - 15:06
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 12 Април 2016
  • Протокол №2 - Публикувано на: 12 Април 2016
  • Доклад - Публикувано на: 12 Април 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение 325 - Публикувано на: 12 Април 2016