МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0006

Началната дата: 30.03.2016 10:32

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

„Фьоникс Фарма” ЕООД – за номенклатурни единици: 7.05; 7.46; 11.20; 11.28; 11.30; 12.03; 13.04; 13.11; 13.50; 13.54; 17.37;

„Б.Браун медикал” ЕООД - за номенклатурни единици: 8.17;

„Булмар МЛ” ООД – 8.17;

„Фаркол” АД – за номенклатурни единици: 7.39; 8.17; 11.28; 13.50; 16.01; 16.07; 17.18;

„Софарма Трейдинг” АД - за номенклатурни единици: 8.17; 11.20; 11.28; 17.18;

„Медекс” ООД - за номенклатурни единици: 10.04; 13.12;

 „Фармнет” АД - за номенклатурни единици: 11.20; 11.28; 12.03; 13.04; 13.11; 13.50; 13.54; 16.05; 16.09;

„Маримпекс 7” ЕООД - за номенклатурни единици: 17.37;

 

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

                На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 731/29.03.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 14:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                       

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 08 Юни 2016
  • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 10:03
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 30 Март 2016
  • Протоколи
  • Протоколи - Публикувано на: 21 Април 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение - Публикувано на: 21 Април 2016