МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0005

Началната дата: 30.03.2016 10:27

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

„Медофарма” ЕООД

„МС Фарма” АД

„Ей енд Ди Фарма България” ЕАД

„Соломед” ООД

„Новимед” ООД

„Фьоникс Фарма” ЕООД

„РСР” ЕООД

„Търговска лига” АД

„Б.Браун медикал” ЕООД

„Алта Фармасютикълс” ЕООД

„Булмар МЛ” ООД

„Фаркол” АД

„Софарма Трейдинг” АД

„Медекс” ООД

 „Фармнет” АД

„Интергаленика” ООД

 „Химимпорт Фарма АД

 „Екос Медика” ООД

 „Антисел България ООД

 „Маримпекс 7” ЕООД

 

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

                На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 370/29.03.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 13:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                       

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 08 Юни 2016
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 10:38
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 30 Март 2016
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 18 Април 2016
  • Протокол №2 - Публикувано на: 18 Април 2016
  • Доклад - Публикувано на: 18 Април 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение 338 - Публикувано на: 18 Април 2016