МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0029

Началната дата: 13.01.2016 13:12

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


э

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
  • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
  • Приключване и прекратяване
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 30 Януари 2017 - 15:01
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 30 Януари 2017 - 15:02