МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0027

Началната дата: 26.11.2015 14:23

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 356/26.11.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 09.12.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Договор - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Протокол №2 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Протокол №3 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Доклад - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 942 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:08
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:08