МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 999999

Началната дата: 23.11.2015 10:53

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 127/27.05.2013 г ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА  ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

/В СИЛА ОТ 02.09.2011 г., ДОП.04.06.2013 г./

 

С ПРЕДМЕТ: «ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р ТОТА ВЕНКОВА» АД – ГР. ГАБРОВО

 

Оферти се приемат всеки работен ден в срок до 16.00 часа на 07.12.2015 год. в деловодството на МБАЛ «Д-р Тота Венкова «АД с адрес: гр. Габрово, ул. «Д-р Илиев Детския» №1

Документация за участие и допълнителна информация може да се получи на е-майл: targovembalgabrovo@gmail.com, в кабинета на «Икономист обществени поръчки» на лечебното заведение, в гр.Габрово,  ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, на сайта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - http://mbalgabrovo.com – Профил на купувача и Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за избор на финансова институция, както и в местния ежедневник „100 вести“

Място и дата на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани на  08.12.2015 г от 11:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ“ Д-р Тота Венкова“ – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1

ПРЕКРАТЕНА ПОРАДИ ЛИПСА НА МИНИМУМ  5 БРОЯ ОФЕРТИ

 

Документация
  • Покана - Публикувано на: 23 Ноември 2015
  • Образци - Публикувано на: 23 Ноември 2015