МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0021

Началната дата: 23.09.2015 10:57

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


э

Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 853 - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017 - 09:47