МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0024

Началната дата: 23.09.2015 10:52

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

 

Срок за получаване на офертите: 09.11.2015 г

Дата на отваряне на офертите: 10.11.2015 г 10:00 часа заседателната зала на МБАЛ Габрово

 

Документация
 • документация - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • коригирана документация - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на постъпило запитване - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • покана ценово отваряне - Публикувано на: 22 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Протокол №3 - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и Класиране - Публикувано на: 10 Март 2016
 • Решение 234 - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Решение 267 - Публикувано на: 24 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 15 Септември 2017 - 15:22