МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0019

Началната дата: 20.07.2015 15:28

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

Айф Фарма ЕООД

Медицинска Техника Инженеринг ООД

Ел-Дора ЕООД

Емония Фарматех България ЕООД

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

                На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 345/20.07.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на медицински изделия / общ медицински консуматив/ заплащани от пациенти  за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 30.07.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 18 Август 2015
  • Документация
  • документация - Публикувано на: 20 Юли 2015
  • Протоколи
  • Протоколи и доклад - Публикувано на: 30 Юли 2015
  • Решения за избор на изпълнител
  • решение - Публикувано на: 30 Юли 2015
  • Приключване и прекратяване
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 02 Декември 2016