МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0016

Началната дата: 01.07.2015 13:40

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 01 Юли 2015
  • Приключване и прекратяване
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:44
  • Плащания
  • извършени плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016