МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0015

Началната дата: 25.06.2015 12:08

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


э

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 25 Юни 2015
  • Плащания
  • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
  • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
  • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
  • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
  • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
  • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
  • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
  • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016