МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 05.10.2016

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 05 Октомври 2016
  • Образци - Публикувано на: 05 Октомври 2016
  • Проект на договор - Публикувано на: 05 Октомври 2016
  • Протокол - Публикувано на: 18 Октомври 2016
  • Протокол финален - Публикувано на: 31 Октомври 2016
  • Договор - Публикувано на: 23 Ноември 2016