МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0006

Началната дата: 06.02.2015 15:39

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


"Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Доклад - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 166 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:37